ASPECTES SOCIALS

El Ca Mè, anomenat també perdiuer mallorquí o pachon mallorquí, forma part d’una agrupació racial antiquíssima, amb presència a la caça de Mallorca des del s XIII. Pertany a un tronc de races de cans de mostra, també molt antic i apreciat. D’aquest tronc n’han derivat races modernes, que com en el cas del Pointer, han desplaçat els seus avantpassats.

Totes les races d’aquest tronc, Pachón Navarro, Perdiguero Galego, Gorques d’Alacant, han passat moments molt delicats quant al nombre d’animals, alguns fins i tot estan prop de l’extinció.

El Ca Mè no ha escapat d’aquest canvi racial en el cans de mostra, per això també ha passat per moments molt delicats, en els darrers quaranta anys, ha sofert encreuaments amb altres races, la més freqüent, el Pointer. Aquests encreuaments varen estorbar la puresa genètica del Ca Mè, i també la seva morfologia i manera de caçar.

Per això, primer el “Patronat de Races Autòctones de Mallorca”, els anys vuitanta, i llavors el ·Club del ca Mè Mallorquí”, els anys noranta, es proposaren i treballaren per la recuperació dels cans típics, prescindint en el possible, dels exemplars amb què no es pogués comprovar la seva puresa genètica, i d’aquells que no responien a la morfologia adequada o a la forma de caçar normal i característica del Ca Mè.

El “Club del Ca Mè Mallorquí” es constituí l’any 1996 i agrupà a criadors i a caçadors de Cans Mens. Les seves funcions estatutàries són:

-          Fomentar la cria i millora del Ca Mè Mallorquí.

-          La coordinació i la millora de la raça morfològica i funcionalment.

-          Procedir a la petició, organització i gestió del llibre genealògic de la raça d’acord amb la normativa vigent.

Des de la seva fundació el club inicià registres de cans de la raça, amb el fi de seleccionar els exemplars amb dos importants sentits: cans de morfologia típica i cas que mantinguin la manera pròpia de caçar.

El club organitza concentracions de cans, la primer de les quals tingué lloc el mes d’agost de l’any 1996, a Son Macià (Manacor), amb la presència de més de trenta exemplars. També està present a Fires de caça i manifestacions agroramaderes per diferents indrets de Mallorca.

Des de l’any 1999, un representant del club està a la taula de la caça, de l’Oficina de la caça del Consell Insular de Mallorca.

Altres activitats socials són les proves de caça, jornades d’avaluació morfològica, impartir cursos a caçadors, demostracions de caça...

Actualment el cens de cans d’aquesta raça volta el dos centenars d’animals. El seguiment de la raça durant els darrers quinze anys, demostra que la raça té un procés de recuperació lentíssim, encara que constant, tant pel que fa al nombre d’animals, com al nombre de propietaris, i a la divulgació entre els caçadors.

 

Inici