L'ASSOCIACIÓ


El 2002 és reconegut oficialment el “Club del Ca mè mallorquí”, com Associació de criadors de cans de raça pura, a l’ampar del Real Decret 558/2001, de 25 de maig, publicat en el BOIB, segons Resolució Núm. 23994 del Conseller d’Agricultura i Pesca del Governs de les Illes Balears, de 21 de novembre de 2002.

També és crea el Llibre genealògic i se’n regula el funcionament; S’encomana la gestió a “l’Associació del Ca mè mallorquí” segons Ordre Núm. 26152 del Conseller d’Agricultura i pesca, de 18 de desembre de 2002.

El 2004 es va reconèixer la raça oficialment per part del Ministerio de Agricultura segons ordre APA 807/2004, BOE núm. 77 de 30 març 2004.

 

"Associació de caçadors i criadors del ca mè mallorquí"

Plaça Pare Bartomeu Salvà, 9

07620 Llucmajor (Illes Balears)

Web: www.camemallorqui.org

e-mail: came@camemallorqui.org

Telèfon: 696901474

El President  Francesc Mir amb en Tro            

 

President: Francesc Mir Tomàs

Vicepresident: Guillem Bauzá

Secretari: Joan Sans Campaner

Tresorer: Miquel Nicolau Català

Vocals: Bartomeu Mesquida, Joan Rebassa, Maties Mesquida

 

Inici