BIBLIOGRAFIA

ALCOVER, A.M. 1941. Diccionari Català – Valencià – Balear.

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR D’ÀUSTRIA. 1869. Die Balearen in Wort un Bild.

BERENGUER DE MONTAGUT. 1393. Pregó Reial.

BERENGUER DE MONTAGUT. 1397- Llibre de lletres comunes Núm. 72.

CABARRUS, J.T. 1863. Chasses et voyages.

CABARRUS, J.T. 1882. El mejor perro de muestra.

GUTIERREZ DE LA VEGA, J. 1890. Perro Mallorquín

Los perros de caza españoles.

PAYERAS CAPELLA, LL. i PONS QUETGLES, P.A. 1991. Ca Mè.

Races autòctones de Mallorca.

PAYERAS CAPELLÀ, LL. 1997. Ca Mè. Programa de manteniment dels recursos genètics animals de les Illes Balears.

PONS, A. El llibre de Mostassaf.

PUGISERVER GIL DE SOLA, G. 1988. El Ca Mè mallorquí. Els animals domèstics de raça autòctona de Mallorca.

SANZ TIMON, J.M. 1991. El perro de muestra ibérico. Perros de caza, núm. 9.

SANZ TIMON, J.M. 1991. El perro de muestra Ibérico. (y2) Perros de caza núm. 10.

PAYERAS, LLORENÇ I FALCONER, JAUME. 2001. El ca mè mallorquí. Oficina de la caça. Consell de Mallorca.

PAYERAS, LLORENÇ I FALCONER, JAUME. 2004. El ca mè mallorquí. 2ª edició ampliada i revisada. Oficina de la caça. Consell de Mallorca.