CAMPIONATS


    I CAMPIONAT DE MALLORCA

            Es va realitzar a la població de Vilafranca  (Mallorca) l’any 2002

            Va constar d’una prova morfològica i d’una funcional sobre guatlera sembrada.

    II CAMPIONAT DE MALLORCA

            Es va realitzar a la població de Sant Joan (Mallorca) l'any 2003

            Va constar d’una prova morfològica i d’una funcional sobre guatlera sembrada.

    III CAMPIONAT DE MALLORCA

            Es va realitzar a la població de Sant Joan (Mallorca) l'any 2004

            Va constar d’una prova morfològica i d’una funcional sobre guatlera sembrada.

     IV CAMPIONAT DE MALLORCA

            Es va realitzar a la Finca "Sa Cova" del terme de Santa Eugènia (Mallorca) dia 10 d'abril de l'any 2005

            Va constar d’una prova morfològica i d’una funcional sobre guatlera sembrada.

    V CAMPIONAT DE MALLORCA

            Es va realitzar al camp d'ensinistrament que té l'associació al llogaret de "Son Mesquida"  del terme municipal de Llucmajor (Mallorca) dia 30 d'abril de l'any 2006

            Hi va haver més de 30 cans inscrits a les proves de selecció de la raça.

            La classificació de caça dels quissons ha estat: 1er. “Lluna TF” de Sebastià Salvà, 66 punts. 2n. “Bergant de Can Poll” de Lluís Pons, 64 punts i 3er. “Marta TF” de Joan Bordoy, 63 punts.

 La classificació d’adults ha estat:

 Morfologia: 1er. “Nina de Gavellí” de  Joan Amengual, 68 punts. 2n. “Lassi de Badia” de Pedro Horrach, 67 punts. 3er. “Brut SS” de Joan Ramon 66 punts.

 Caça: 1er. “Cubito TV” de Joan Amengual, 74 punts. 2n. “Linda d'Aumadra” de Tomeu Tugores, 70 punts. 3er. “Valent d'es Fangar” de Juan Serrano, 70 punts.

 General: 1r. “Cubito TV” de Joan Amengual, 140 punts. 2n. “Nina de Gavellí” de Joan Amengual, 135 punts i 3er. “Xispa de Sa Coma” de Joan Ramon, 133 punts.

               

    VI CAMPIONAT DE MALLORCA

            Es va realitzar al camp d'ensinistrament que té l'associació al llogaret de "Son Mesquida"  del terme municipal de Llucmajor (Mallorca) dia 4 de març de l'any 2007.

            Més de 20 exemplars participaren a les proves de selecció de la raça.

La classificació de caça dels quissons ha estat: 1er. “Coco de Vinromà” de Miquel Perelló, 69 punts. 2n. “Rusc de Vinromà” de Joan Amengual, 66 punts i 3er. “Blat SS” de Joan Rebassa, 65 punts.

 La classificació d’adults ha estat:

 Morfologia: 1er. “Brut SS” de  Joan Ramon, 67 punts. 2n. “Nina de Gavellí” de Joan Amengual, 66 punts. 3er. “Xispa de Sa Coma” de Joan Ramon 65 punts.

Caça: 1er. “Xispa d’es Fangar” de Joan Bordoy, 79 punts. 2n. “Puceta de Son Poll” de Bernat Quetglas, 70 punts. 3er. “Toni Son Pels” de Joan M. Moragues, 68 punts.

General: 1er. “Xispa d’es Fangar” de Joan Bordoy, 140 punts. 2n. “Puceta de Son Poll” de Bernat Quetglas, 131 punts. 3er.”Nina de Gavellí” de Joan Amengual, 130 punts.

    VII CAMPIONAT DE MALLORCA

        Es va realitzar al llogaret de "Son Mesquida"  del terme municipal de Llucmajor (Mallorca) el diumenge dia 2 de març de l'any 2008.

        Més de 25 exemplars participaren a les proves de selecció de la raça.

        La classificació d'adults ha estat:

        Morfologia: 1er. "Coco de Vinromà” de Miquel Perelló (Muro): 66 punts. 2n.  “Albercoc de ses Barreres” de Joan Bordoy (Son Maçià): 65 punts. 3er.               “Quina de Ca'n Pel” de Toni Vaquer (Son Maçià): 65 punts.

        Caça: 1er. “Xispa d'es Fangar” de Joan Bordoy (Son Maçià): 69 punts. 2n. “Fosc TT” de Francisco Delacio (Binissalem): 68 punts. 3er. “Brot de Son         Vanrell” de Toni Gost (Campos): 67 punts

        General: 1er.  “Coco de Vinroma” de Miquel Perelló (Muro): 132 punts. 2n.  “Albercoc de ses Barreres” de Joan Bordoy (Son Maçià):130 punts. 3er.           “Quina de Ca'n Pel” de Toni Vaquer (Son Maçià):129 punts

    VIII CAMPIONAT DE MALLORCA

        Es va realitzar al llogaret de "Son Mesquida"  del terme municipal de Llucmajor (Mallorca) el diumenge dia 15 de març de l'any 2009.

        Èxit de participació amb 37 exemplars adults i 5 quissons

        Classificació de quissons: 1er. “Linda Son Pereó” de Joan Pizà (Campos), 62 punts. 2n. “Taca Son Pereó” de Gabriel Ballester (Campos), 60 punts. 3er. “Negre Son Pereó” de Joan Amengual (Muro), 60 punts.

        La classificació d'adults ha estat:

        Morfologia: 1er. “Blanc Can Poll” de Bernat Quetglas, 66 punts. 2n. “Marta TF” de Joan Bordoy, 66 punts. 3er. “Taca Fangar” de Josep Cerdà, 65 punts.

        Caça: 1er. “Jai Can Pel” d’Antoni Vaquer, 68 punts. 2n.  “Quina Can Pel” d’Antoni Vaquer, 67 punts. 3er. “Dolça Can Montes” de Jaume Amengual, 66 punts.

        General: 1er. “Blanc Can Poll” de Bernat Quetglas, 130, 5 punts. 2n. “Marta TF” de Joan Bordoy, 129 punts. 3er. “Quina Can Pel” d’Antoni Vaquer, 129 punts

                

    IX CAMPIONAT DE MALLORCA

Realitzat a Son Mesquida (Llucmajor) el 7 de març de l'any 2010

Van participar 16 exemplars adults i 5 quissons

Classificació quissons: 1er. Brot des Pas” de Miquel Munar, 63 punts. 2n. Duc II de Son Roig” de Miquel Gomis, 62 punts. 3er. Murta de Vinromà” de Joan Amengual, 60 punts

Classificació adults:

MORFOLOGIA: 1er. “Albercoc de ses Barreres” de Joan Bordoy, 66 punts. 2n. “Nina de Gabellí” de Joan Amengual, 65 punts. 3er. “Negre de Son Pereó” de Joan Amengual, 64 punts 

FUNCIONALITAT: 1er. “Drac des Clot” de Miquel Sansó, 65 punts. 2n. “Quina Can Pel” de Joan Bordoy, 65 punts. 3er. “Cubito TV” de Joan Amengual, 64 punts

GENERAL: 1er. “Albercoc de ses Barreres” de Joan Bordoy, 129,5 punts. 2n. "Nina de Gabellí” de Joan Amengual, 128,5 punts. 3er. “Negre de Son Pereó” de Joan Amengual, 127 punts

X CAMPIONAT DE MALLORCA

Realitzat a Son Mesquida (Llucmajor) el 6 de març de l'any 2011

Van participar 15 exemplars adults i 5 quissons

Classificació quissons: 1er. Brut d’Amengual de Bartomeu Bermudez, 63,5 punts. 2n. Murta d’Amengual de Jaume Amengual, 63 punts. 3er. Fletxa d’Amengual de Bartomeu Gelabert, 62,5 punts.

    Classificació adults:

     MORFOLOGIA: 1er. Tom de Son Roig de Miquel A. Gomis, 65 punts. 2n. Marta TF de Joan Bordoy, 64 punts. 3er. Reina TT” de Mateu Colom, 63 punts

     FUNCIONALITAT:1er. Negre de Son Pereó de Joan Amengual, 65,5 punts. 2n. Marta TF de Joan Bordoy, 65,25 punts. 3er. Nina de Gavellí de Joan          Amengual Fornés, 64 punts

     GENERAL:1er. Marta TF de Joan Bordoy,129,25 punts. 2n. Tom de Son Roig de Miquel A. Gomis,129 punts. 3er. Negre de Son Pereó de Joan Amengual,  128,5 punts

XI CAMPIONAT DE MALLORCA

Realitzat a Son Mesquida (Llucmajor) el 4 de març de l'any 2012

Van participar 16 exemplars

    Classificació adults:

     MORFOLOGIA: 1er. Tom de Son Roig de Miquel A. Gomis, 63,5 punts. 2n. Nina de Gavellí de Joan Amengual Fornés, 63 punts. 3er. Brut d'Amengual de Bartolomé Bermudez, 62 punts

     FUNCIONALITAT:1er. Quina de Can Poll Joan Bordoy, 65 punts. 2n. Clenxa de Can Pels de Joan Manera, 64 punts. 3er. Murta d'Amengual de Joan Amengual, 63 punts

     GENERAL:1er. Albercoc de ses Barreres de Joan Bordoy,126 punts. 2n. Nina de Gavellí de Joan Amengual Fornés,125,5 punts. 3er. Cubito TV de Joan Amengual, 125 punts

XII CAMPIONAT DE MALLORCA

Realitzat a Son Mesquida (Llucmajor) el 9 de març de l'any 2013

Van participar 17 exemplars

    Classificació adults:

     MORFOLOGIA: 1er. Roig de Son Roig de Maties Mesquida, 67 punts. 2n. Alvercoc de ses Barreres de Joan Bordoy, 65 punts. 3er. Brut d'Amengual de Bartolomé Bermudez, 64 punts

     FUNCIONALITAT:1er. Quina de Can Poll Joan Bordoy, 65,5 punts. 2n. Blanc d'Amengual deJoan Amengual, 65 punts. 3er. Brut d'Amengual de Bartolomé Bermudez, 64 punts

     GENERAL:1er. Roig de son Roig de Maties Mesquida,129 punts. 2n. Brut d'Amengual de Bartolomé Bermudez,127 punts. 3er. Albercoc de ses Barreres de Joan Bordoy, 126,5 punts

 

XIII CAMPIONAT DE MALLORCA

Realitzat a Son Mesquida (Llucmajor) el 6 de març de l'any 2014

Van participar 8 exemplars

    Classificació adults:

     MORFOLOGIA: 1er. Tom de Son Roig de Miquel A. Gomis, 65 punts. 2n. Taxa de's Fangar de Bartolomeu Mesquida, 63,5 punts. 3er. Roig de son Roig de Maties Mesquida, 63 punts

     FUNCIONALITAT:1er. Roig de son Roig de Maties Mesquida, 65 punts. 2n. Taxa de's Fangar de Bartomeu Mesquida, 64 punts. 3er. tom de son Roig de Miquel Gomis, 63 punts

     GENERAL:1er. Roig de son Roig de Maties Mesquida,128 punts. 2n. Tom de son Roig de Miquel Gomis,128 punts. 3er. Taxa de's Fangar de Bartomeu Mesquida, 127,5 punts

XIV CAMPIONAT DE MALLORCA

    Realitzat a Son Mesquida (Llucmajor) el 8 de març de l'any 2015

Van participar 15 exemplars

Classificació adults:

     MORFOLOGIA: 1er. Clapat des Fangar de Pere Pascual, 65 punts. 2n. Taxa de's Fangar de Bartolomeu Mesquida, 64,5 punts. 3er. Roig de son Roig de Maties Mesquida, 64,20 punts

     FUNCIONALITAT:1er. Roig de son Roig de Maties Mesquida, 65,50 punts. 2n. Art de can Batlet de Maties  Mesquida, 65 punts. 3er. Galera de ca Pels de Bartomeu Mesquida, 64,50 punts

     GENERAL:1er. Roig de son Roig de Maties Mesquida,129,7 punts. 2n. Tom de son Roig de Miquel Gomis,128 punts. 3er. Taxa de's Fangar de Bartomeu Mesquida, 127,5 punts

 

XV CAMPIONAT DE MALLORCA

    Realitzat a Son Mesquida (Llucmajor) el 6 de març de l'any 2016

Van participar 16 exemplars

Classificació adults:

     MORFOLOGIA: 1er. Truc de Son Roig de Joan Bordoy, 64,5 punts. 2n. Taxa de's Fangar de Bartolomeu Mesquida, 64 punts. 3er. Tom de son Roig de Miquel A. Gomis, 63,50 punts

     FUNCIONALITAT:1er. Art can Batlet de Maties Mesquida, 64 punts. 2n. Llan can Galera de Josep Santandreu, 63,5 punts. 3er. Roig son Batlet de Bartomeu Mesquida, 63,50 punts

     GENERAL:1er. Truc de son Roig de Joan Bordoy,127 punts. 2n. Tom de son Roig de Miquel Gomis,126 punts. 3er. Taxa de's Fangar de Bartomeu Mesquida, 126 punts

XVI CAMPIONAT DE MALLORCA

    Realitzat a Son Mesquida (Llucmajor) el 7 de maig de l'any 2017

Van participar 17 exemplars

Classificació adults:

     MORFOLOGIA: 1er. Truc son Roig de Joan Bordoy, 64,5 punts. 2n. Rotja son Batlet de Maties Mesquida, 64 punts. 3er. Menut can Galera de Maties Mesquida, 63,5 punts

     FUNCIONALITAT:1er. Truc de son Roig de Joan Bordoy, 62,8 punts. 2n. Art de can Batlet de Maties  Mesquida, 62,5 punts. 3er. Tatxa des Fangar de Bartomeu Mesquida, 61,6 punts

     GENERAL:1er. Truc de son Roig de Joan Bordoy,127,3 punts. 2n. Rotja can Batlet de Maties Mesquida,125,5 punts. 3er. Taxa de's Fangar de Bartomeu Mesquida, 124,6 punts

XVII CAMPIONAT DE MALLORCA

    Realitzat a Son Mesquida (Llucmajor) el 11 de maig de l'any 2018

Van participar 21 exemplars

Classificació adults:

     MORFOLOGIA: 1er. Llamp can Galera de Guillem Bauçà, 65 punts.

     FUNCIONALITAT:1er. Brut d'Amengual de Bartomeu Bermudez, 62,5 punts.

     GENERAL:1er. Brut d'Amengual de Bartomeu Bermudez,124,5 punts. 2n. Roig son Roig de Maties Mesquida,124 punts. 3er. Taxa de's Fangar de Bartomeu Mesquida, 123,75 punts

 

 

 ALTRES PROVES

    CONCURS DE SELECCIÓ A S’HORTA (MALLORCA)

Es va realitzar pel desembre de l’any 2001.

            Va constar d’una prova morfològica i d’una funcional sobre guatlera sembrada.

     1er. TROFEU FIRES CIUTAT DE LLUCMAJOR

            Es va realitzar a la població de Llucmajor (Mallorca) el mes d'octubre de l'any 2002.

    2n. TROFEU FIRES CIUTAT DE LLUCMAJOR

            Es va realitzar a la població de Llucmajor (Mallorca) el mes d'octubre de l'any 2003.

    3er. TROFEU FIRES CIUTAT DE LLUCMAJOR

            Es realitzarà a la població de Llucmajor (Mallorca) el 19 de desembre de 2004.

    CAMPIONAT D'ESPANYA 2008 DE CEGUES

        Toni Vaquer, 4t. classificat al campionat d’Espanya de caça de cegues celebrat el desembre de 2008 a Cantàbria i el 1r. Lloc de cans continentals, amb la cussa mena “Quina de Can Pel” de 3 anys i mig.

    COPA DEL MÓN DE CAÇA DE CEGUES 2008

        Toni Vaquer 1er. classificat a la copa del món de caça de cegues celebrat el desembre de 2008 a França amb un altre ca mè “Jai de Can Pel”

nici